Sığır ve Buzağı Parazitleri

Sığır ve Buzağı Parazitleri
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli ya da geçici olarak yaşayıp beslenen diğer canlılara parazit denir. Bunlara asalak adı da verilir.
Hayvanlarımızın da parazitleri vardır. Bu parazitler, sığırlarımızın vücudunun içinde veya dışında yerleşip, onların vücudundan beslenirler.
Hayvanların verimlerini düşürürler, onları kansız, cansız bırakırlar.
Ülkemizde çok çeşitli parazitler mevcuttur. Bunların hemen hepsi hayvanlarımız için zararlıdır. Sığırlarımızı bu zararlılardan korumalıyız.
Bu zararlılar iç ve dış parazitler olarak iki grup altında toplanırlar.YOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA