Mastitis Meme İltihabı

Mastitis Meme İltihabı
Meme gövdesinin tamamı yerine sadece meme başlarını yıkayınız. Meme kirli değilse hiç yıkamadan kuru bir bezle veya kağıt havlu ile silerek sağım yapınız.
2. Yıkama suyuna virüs, mantar ve bakteri öldürücü dezenfektan (mikrop öldürücü) koyunuz. Bu amaçla uygun ve onaylı ürünler kullanınız. Konu ile ilgili yetkili kuruluş ve firmalara danışınız.
3. Yıkama işleminin ardından meme başlarını mutlaka kurulayınız. Her hayvan için ayrı bir pamuklu bez ya da kağıt havlu kullanınız (Pamuklu bez veya havlu kullanıldığında her sağımdan sonra bu bezler kloraklı veya dezenfektanlı suyla yıkanmalıdır
.Memedeki ilk sütün çok sayıda mikrop barındırması nedeniyle atılması yararlıdır. Ön sağımı siyah renkli bir kaba yapınız. Böylece, sütte pıhtılaşma/sümükleşme olup olmadığına bakılarak, hayvanların hastalıklı olup olmadığı anlaşılabilir.
5. Sağım sonrasında meme başlarını uygun ve onaylı bir dezenfektan solüsyona daldırınız. Bu amaçla kullanılmak üzere özel püskürtücüler de bulunmaktadır.
6. Sağım başlıklarını her bir hayvandan diğerine takarken dezenfektanlı suya batırınız ve durulayınız.
7.Mastitisli hayvanları en son sağınız.
8. Rastgele sağım makinası almayınız. Size uygun makinayı belirlemek için geniş kapsamlı bir araştırma yapınız. Ucuz ve kalitesiz bir makina sonradan çok pahalıya mal olabilir.
9. Sağımdan sonra sağım makinasını özel deterjanla (bazik karakterli) yıkayıp durulayınız.
10.Makinaların haftalık temizliğini asit karakterli özel deterjan ile yapınız.
11.Makinaların altı ayda bir bakımını yaptırınız.
12. Meme lastiklerini ve diğer lastik aksamı 15 günde bir kontrol ediniz. Özelliğini kaybetmiş lastik aksamı hemen değiştiriniz. Bu konuda en uygun yol tüm lastik aksamın belirli zamanlarda değiştirilmesidir. Lastik aksamı değiştirme sıklığı için makinayı satın aldığınız firmaya danışınız.
13. Hayvanların meme başlarını sürekli kontrol ediniz.
14. Görünmeyen (gizli) mastitisi tespit edebilmek için herkes tarafından kolaylıkla yapılabilecek bazı basit testler uygulanabilir. Bu testler;
a. Sütün elektriksel geçirgenliğini saptayan cihazlar; Bu cihazlarla gizli mastitis çok hızlı ve kolay bir şekilde saptanmaktadır (cihazın fiyatı 400 Amerikan Doları civarındadır).
b. KaliforniyaMastitis Testi (CMT); Bu test, plastik bir kap içerisinde bulunan 4 ayrı bölmeye hayvanın her bir meme başından ayrı ayrı alınan sütün konması ve üzerine CMT solüsyonu ilavesi ile yapılır. Eğer süt ve solüsyon karıştırıldığında sütte sümükleşme yada pıhtılaşma oluyorsa memede mastitisvardır. Pıhtılaşmanın düzeyine göre mastitis düzeyi hakkında karar verilebilir.
c. PH metre Kağıt Testi; Bu kağıtların üzerine süt damlatıldığında, kağıdınsarı renkten yeşiledönüşümü izlenir. Yeşil rengin koyuluğu arttıkça mastitis düzeyi artmaktadır. (20 adet pH metre kağıdı,6.5 Alman Markı + KDV).
15. Hayvanlar kuruya çıktığında tüm memelere bu amaçla hazırlanmış olan özelantibiyotikleri uygulayınız (kuru dönem tedavisi). Bu konuda veteriner hekimleredanışınız.
16. Mastitis aşısı yaptırınız.Bu aşı başlangıçta 14 gün arayla 2 kez, daha sonra 6 ay arayla yapılmalıdırYOL TARİFİ

WHATSAPP

ARA